საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს საელჩოების ერთობლივი განცხადება

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!!!

სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს საელჩოების ერთობლივი განცხადება

 უკანასკნელ პერიოდში გახშირდა შემთხვევები, როდესაც გარკვეული პირების მხრიდან ხდება საქართველოს მოქალაქეების განზრახ შეცდომაში შეყვანა. კერძოდ, სკანდინავიის ქვეყნებში (დანია, ნორვეგია, შვედეთი, ისლანდია, ფინეთი) ლეგალურად დასაქმების დაპირებით (მაგალითად, თევზის გადამამუშავებელ საწარმოებში, Samsung-ის ფაბრიკაში და სხვა.) ხდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის თანხის გამოძალვა.


აღნიშნული სქემა თაღლითურია და მიზნად ისახავს არა საქართველოს მოქალაქეების რეალურ დასაქმებას, არამედ მათთვის თანხის გამოძალვას.

 ევროკავშირთან გაფორმებული სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას, როგორც ამას ზემოაღნიშნული პირები აჯერებენ საქართველოს მოქალაქეებს.

 ევროკავშირში სამუშაო ვიზის მისაღებად, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნების საელჩოებს, შეავსონ აუცილებელი დოკუმენტაცია და დაელოდონ სამუშაო ვიზის მიღებას!

დეტალური ინფორმაცია სკანდინავიის ქვეყნებში ლეგალურ დასაქმებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

 დანია

https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Residence-and-work-permit?fbclid=IwAR1uTJBXz51PjPge4LUE-TdWDVDIE5tQhNJsBPp-yutCQTaQmw0COWe3v8o

 ნორვეგია

https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/skilled-workers/?c=geo&fbclid=IwAR3bvlmiaXlFKeQ0liB7xCTEPzR3YHBXlA3TAVvVTajob8uw9HbAh6pfvuo#link-816

 შვედეთი

https://sweden.se/collection/working-in-sweden/article/obtaining-a-work-permit/?fbclid=IwAR3uQXsY0MF7CsJZTs-GK5TKnQbXJIoel_faXulG_eNqVz-0FqR-Ww-uscU

 ისლანდია

http://utl.is/index.php/en/?lang=en

 ფინეთი

https://migri.fi/en/working-in-finland