Web-site is in update mode
 
I riksdagen planeras ratificering av EU:s associeringsavtal med Georgien

Den 26 november planerar riksdagen ratificering av associeringsavtalet med EU och Georgien. Idag klockan 9 började debatter om ovan nämnda ämnet i utrikesutskottet. Medlemmar i utrikesutskottet poängterade att avtalet kommer att främja demokratiska värderingar i Georgien och stärka grundläggande fri- och rättigheter samt rättsprincipen. Det underströks att Sverige stödjer Georgiens demokratiska, fredliga och hållbara utveckling och genom ratificeringen av avtalet kommer Sverige återigen att bekräfta att positiva förändringar i länder inom östliga partnerskapet är av stor vikt. Utrikesutskottet behandlade även EU:s associeringsavtal med Moldavien och Ukraina. 7 partier från samtliga 8 partier i riksdagen stödjer ratificering av avtalet med dessa tre länder. Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande och en reservation. Partiet anser att regeringen borde verka för att avtalen omförhandlas.

Kl. 16.00 håller riksdagen en omröstning om ratificering av associeringsavtalet. Georgiens ambassadör Konstantin Kavtaradze är inbjuden till riksdagen för att närvara vid omröstningen. Efter ratificeringen kommer det att hållas ett informellt möte med ambassadören och utrikesutskottets medlemmar.

 
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC