Web-site is in update mode
 
Riksdagen godkände ratificering av EU:s associeringsavtal med Georgien

 

Den 26 novembergodkände  riksdagen ratificering av associeringsavtalet med EU och Georgien. Innan röstningen  hölls debatter om ovan nämnda ämnet i utrikesutskottet. Medlemmar i utrikesutskottet poängterade att avtalet kommer att främja demokratiska värderingar i Georgien och stärka grundläggande fri- och rättigheter samt rättsprincipen. Det underströks att Sverige stödjer Georgiens demokratiska, fredliga och hållbara utveckling och genom ratificeringen av avtalet kommer Sverige återigen att bekräfta att positiva förändringar i länder inom östliga partnerskapet är av stor vikt. Utrikesutskottet behandlade även EU:s associeringsavtal med Moldavien och Ukraina. 7 partier från samtliga 8 partier i riksdagen röstade för ratificering av avtalet med dessa tre länder. Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande och en reservation. Georgiens ambassadör Konstantin Kavtaradze var inbjuden till riksdagen för att närvara både vid debatter och omröstningen. Efter ratificeringen hölls  ett informellt möte med ambassadören och utrikesutskottets medlemmar.

 
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC