Web-site is in update mode
 
Konstantin Kavtaradze träffade Sveriges talman

Georgiens ambassadör Konstantin Kavtaradze höll ett möte med Urban Ahlin (S), Sveriges nye talman. Mötet handlade om situationen inför toppmötet i Riga, uppföljning av svenska utrikesministers besök i Georgien, Sveriges stöd till Georgien i eurointegrationsprocessen samt möjligheter för Urban Ahlins besök i Georgien.

Urban Ahlin har varit involverad i  frågor rörande östliga partnerskapet  redan under hans tid i oppositionen och känner väl till vår regions problematik.  Han besökte Georgien i mars 2014 som oppositionens skuggutrikesminister. Under mötet med ambassadör Kavtaradze framhöll talmannen Sveriges stöd till Georgiens territoriella integritet och Georgiens europeiska  strävande.  Enligt hans uttalande strävar Sverige efter  att i Rigatoppmötets deklarationstext  ska visas progress som Georgien har uppnått ur visaliberaliserings synpunkt samt att det ska finnas europeisk perspektiv för Georgien, Ukraina och Moldavien. 

Konstantin Kavtaradze underströk vikten av täta mellanparlamentariska kontakter mellan Sverige och Georgien under de senaste två åren. Han talade om interparlamentariska samarbetet. Under 2013-2014 ägde parlamentariska utbytesbesök rum i Tbilisi och i Stockholm inom ramen för det parlamentariska samarbetet. Ambassadören talade om nödvändigheten av  ett fortsatt samarbete och han föreslog talmannen att besöka Georgien. Eventuella datum för talmannens besök kommer att bestämmas efter konsultationer med det georgiska parlamentet.   

 
 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
Copyright © 2005-2009 Ministry of Foreign Affairs of Georgia. All rights reserved.
Created by ITDC